Login

Handelsbetingelser

Virksomheden

MediaTing ApS
Ballevej 2B
8600 Silkeborg
jg@mediating.dk
CVR: 41799293

 

1. Aftale

1.1 Aftale om køb af ydelser af Mediating Aps anses som gældende, når Kunden skriftligt har accepteret aftalen og dets vilkår.

1.2 Mediating Aps yder ingen fotrydelsesret.

1.3 Priser der er oplyst under korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.

1.4 Betingelser kan kun fraviges i skriftlig aftale parterne imellem.

1.5 Betingelserne kan kun ændres af Mediating Aps og skal ske med 30 dages varsel. De til enhver tid gældende Betingelser findes på: https://app.mediating.dk/handelsbetingelser/

 

2. Betalingsbetingelser og priser

2.1 Der faktureres månedsvis på dag for underskrift af aftale.

2.2 Der faktureres med en betalingsfrist på 8 dage, medmindre andet er aftalt.

2.3 Mediating Aps kan pålægge et rykkergebyrer på 100,- ved manglende betaling efter forfald.

2.4 Mediating Aps har ret til at tilbageholde eller ophøre produkt eller levering ved manglende betaling fra kunden.

2.5 Priser for Mediating Aps’s ydelser fremgår af aftalen

 

3. Indhold og billeder

3.1 Kunden står indenfor at det indsendte indhold overholder de gældende krav omkring ophavsret. Dette er gældende både for tekst, samt billede- og videomateriale.

3.2 Kunden står til ansvar for det evt. økonomiske krav der måtte blive rettet i mod Mediating Aps, på baggrund af indsendt materiale.

3.3 For de tilgængelige hjemmesider vil der være individuelle krav til indsendelse af indhold, herunder bl.a. indholdet længde og relevans. Overholder det indsendte indhold ikke disse krav, vil dette blive slettet uden forudgående varsel.

 

4. Registrering og brugeradgang

4.1 Kunden er ansvarlig for opbevare sine loginoplysninger sikkert

4.2 Skulle 3. part have fået adgang til loginoplysningerne, påhviler et erstatningsansvar på kunden. Denne erstatning vil svare til den samlede pris for 3. partens bestillinger.

4.3 Kunden må under ingen omstændigheder dele sit login, eller listen med domæne muligheder, med 3. part.

 

5. Hæftelse og ansvar

5.1 Mediating Aps erstatningsansvarlig overfor kunden efter de almindelige regler i dansk ret.

5.2 Mediating Aps er ikke ansvarlig for tab eller eventuelle tab på grund af uagtsomhed, ligesom Mediating Aps’s erstatningsansvar beløbsmæssigt ikke kan overstige 100% af den samlede aftalesum.

5.3 Mediating Aps er ikke ansvarlig for problemer forårsaget af tredjepart.

5.4 Mediating Aps tager ikke ansvar for andet end den service som Mediating Aps har leveret.

5.5 Mediating Aps er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

5.6 Mediating Aps er ikke ansvarlig overfor Kunden hvis der er manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure eller lignende.

 

6. Garanti

6.1 Mediating Aps stiller en garanti for at domænerne og dine udgivelser, forbliver online i minimum 3 år.

6.2 Såfremt en udgivelse, som overholder alle krav, forsvinder, tilbyder linksalg.dk en erstatningsmulighed

7. Tavshedspligt

7.1 Parternes tavshedspligt fremgår af aftalen.

 

8. Tvister

8.1 Enhver tvist mellem Parterne vedrørende disse Betingelser, Aftalen eller Parternes samarbejde i øvrigt er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Viborgs byret som første instans.

 

9. Beskyttelse af personlige oplysninger

9.1 Ved udfyldelse af kontaktformularer hvori Mediating Aps modtager oplysninger såsom navn, e-mail eller telefon nummer, har Mediating Aps rettigheder til at kontakte via e-mail og telefon medmindre parten har angivet til Mediating Aps at de ikke ønsker at blive kontaktet.

9.2 Mediating Aps vil ikke sælge oplysninger til tredjepart som er indsendt i en kontaktformular mm.